Να θυμάσαι, φιλαράκο. Όλα γίνονται για μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο.

Όχι από δίπλα, όμως. Από χαμηλά έρχονται. Με τον καιρό θα έρθουν από δίπλα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να κοιμήσεις αυτό που φωνάζει μέσα σου.

Γιατί οι επόμενοι προηγούνται. Πάντα…

Share